Tjenester

Tjenester

ByggProsjekt AS har spesiell kompetanse innen byggesøknader til kommune og tekniske etater. Vi kan mye om et stort og sammensatt lovverk innen bygg og kommunalt system for byggesak. Med bakgrunn både fra kommune, tømrerarbeid samt tegne- og arkitektarbeid har vi erfaringen som trengs for å bistå våre kunder med komplekse byggesaker.

Vi er behjelpelige innen følgende områder:

 • Byggteknisk rådgivning
 • Legalisering av eiendom
 • Arkitekttjenester
 • Ansvarlig søker
 • Ansvarlig prosjekterende
 • Ansvarlig utførende
 • Deling av grunneiendom
 • Seksjonering av eiendom
 • Byggherreombud
 • Sakkyndig ved tvister

Søknadsarbeid

Alle søknader må sammenfattes etter kommunalt lovverk, reguleringsbestemmelser, Plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og mer. Vi hjelper deg med alle typer søknader, også for tiltak som du som tiltakshaver kan utføre uten ansvarsrett.

 • Bruksendring
 • Tilbakeføring
 • Restaurering
 • Ombygging
 • Lovliggjøring av ulovlig bygg eller anlegg
 • Nybygg av boliger / hytter
 • Garasje, nøst og andre uthus
 • Kontorlokaler
 • Butikker
 • Næringslokaler
 • Vei og anlegg
 • Deling
 • Seksjonering
 • Sameievedtekter
 • Andre myndigheter

Har du spørsmål angående noen av våre tjenester? Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg!