Tjenester

ByggProsjekt AS har spesiell kompetanse innen byggesøknader til kommune og tekniske etater. Vi kan mye om et stort og sammensatt lovverk innen bygg og kommunalt system for byggesak. Med bakgrunn både fra kommune, tømrerarbeid samt tegne- og arkitektarbeid har vi erfaringen som trengs for å bistå våre kunder med komplekse byggesaker.

Vi er behjelpelige innen følgende områder

Byggteknisk rådgivning
Legalisering av eiendom
Arkitekttjenester
Ansvarlig søker
Ansvarlig prosjekterende
Ansvarlig utførende
Deling av grunneiendom
Seksjonering av eiendom
Byggherreombud
Sakkyndig ved tvister

Søknadsarbeid

Alle søknader må sammenfattes etter kommunalt lovverk, reguleringsbestemmelser, Plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og mer. Vi hjelper deg med alle typer søknader, også for tiltak som du som tiltakshaver kan utføre uten ansvarsrett.

Bruksendring
Tilbakeføring
Restaurering
Ombygging
Lovliggjøring av ulovlig bygg eller anlegg
Nybygg av boliger / hytter
Garasje, nøst og andre uthus
Kontorlokaler
Butikker
Næringslokaler
Vei og anlegg
Deling
Seksjonering
Sameievedtekter
Andre myndigheter